Får post till nerbrunnen adress

Det är inte lätt att få posten eftersänd om den ursprungliga adressen brunnit ner. Det har arkitekten Staffan Bolander i Lund fått erfara. Han hade sitt kontor i Wickmanska gården, som brann ner i början av augusti. Han måste fortfarande gå dit för att hämta posten.
Förutom rök- och vattenskador har arkitekt Staffan Bolander fått kämpa med Postens adressändring. Efter branden i den k-märkta korsvirkeslängan har han lyckats hitta ett nytt kontor tvärs över gatan. Det är bara 50 meter bort och dit vill han ha sin post skickad. Men det ville inte Posten. Där fick han svaret att deras rutiner säger att bekräftelsen och räkningen för en adressändring alltid skickas till den gamla adressen. Så nu får Staffan Bolander själv gå till det nerbrunna huset och se om han fått någon post. - Jag tycker att det är dålig service. Nu har jag bestämt med brevbäraren att jag kommer ner dit där de sorterar posten och hämtar den där istället, säger Staffan Bolander. Att skicka bekräftelsen på en adressändring till den gamla adressen är Postens vanliga rutin. Det är nytt sedan några år tillbaka eftersom det hänt att folk eftersänt andra människors post och lagt beslag på den. Adressändringen har då blivit ett slags bedrägeri. Men informationschefen på Posten tycker inte att det är rimligt att skicka en bekräftelse på en adressändring till en nerbrunnen fastighet. - Nej, det är det givetvis inte. Man kan inte skicka post till en adress som inte finns. Här har kunden fått en felaktig information, säger Annika Lundqvist, informationschef på Posten Skåne.