Hembesök skall minska fallolyckor

En ny satsning i södra innerstaden i Malmö ska minska äldres fallolyckor i hemmet. Olyckorna är både vanliga och kostsamma för samhället. Tanken är att man genom information och hembesök skall lära äldre att undvika fallolyckorna.

– Vi vet att en stor del av de äldre riskerar att falla i hemmet. Det medför stora kostnader för samhället och stora bekymmer för den enskilde, säger Krister Nerman är enhetschef på Rehab i Södra innerstaden.

Personer i södra innerstaden som är 75 år och äldre skall få upplysningar och information om hur man kan minska riskerna för fall i hemmet.

Tanken är att insatsen mot fallolyckor ska pågå i två år och omfatta cirka 1 200 personer. Hembesöken med tillhörande råd och tips gratis och frivilliga. Enligt Krister Nerman står just fallolyckor för 90 procent av det totala antalet olycksskador bland äldre. Och olyckorna är dyra. Men insatsen är mer än bara en besparingsåtgärd menar Krister Nerman.

– Det är ett sätt att höja livskvaliteten för många medborgare, säger han.

Satsningen riktas främst mot personer som inte har någon pågående kontakt med stadsdelsförvaltningens vård och omsorg. Arbetsterapeuten Åsa Hallén och sjukgymnasten Marie-Louise Lund är de som utför hembesöken.

– De vi har varit hos hittills har varit väldigt positiva och har förstått varför vi kommer, säger Marie-Louise Lund, sjukgymnast.

– Det har varit jättepositivt och helst vill vi träffa dem innan det har hänt något för det är då man har som störst nytta av de tips vi kan ge, säger Åsa Hallén, arbetsterapeut.