Nya bostäder i Malmö Nyhamn

Malmö fortsätter att expandera. Efter Västra Hamnen och Hyllievång ser nästa stora bostadsprojekt i Malmö ut att hamna i Nyhamnen, varifrån det idag går godsfärjetrafik.

- Området norr om Centralstationen och upp mot det gamla färjeläget är ju gamla hamn- och magasinsområden som inte behövs idag. Här ser vi möjligheten att omvandla området till en ny modern blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och service, säger Bertil Johansson, enhetschef för stadsbyggnadskontoret.

Mellan två och tretusen bostäder planeras. På måndagen kom planerna ytterligare ett steg närmre verkligheten då kommunstyrelsen slog fast att man ska prioritera flytten av godsfärjetrafiken från Nyhamnen till Norra hamnen i Malmö, vilket idag är det största hindret. Mot mitten eller slutet av 2010-talet kan arbetet komma igång.