Teckomatorp dokumenteras

De kulturhistoriska värdena i lilla Teckomatorp i Svalövs kommun är mycket stora. Det slår länsstyrelsen i Skåne fast efter att ha undersökt samhället. Bebyggelsen med röda tvåvåningstegelhus är typisk för gamla stationssamhällen, men det unika är att så mycket har bevarats.

– Vi vill lyfta fram bebyggelsens kvalitet, inte minst för de som inte bor här. Vi tror att Teckomatorp kommer att förändras de närmsta tio till 20 åren. Då kan vår undersökning vara till hjälp, säger Adam Katzeff, antikvarie på länsstyrelsen.