Region Skåne möblerar om

På tisdagen tog regionfullmäktige beslutet att avskaffa distriktsnämnderna i Region Skåne. På så sätt vill den styrande femklövern skapa en tydligare styrning av sjukvården där Hälso- och sjukvårdsnämnden tar över den största delen av ansvaret.

– Det har varit mycket kritik mot distriktsnämnderna. Frågan har ofta varit vem som bestämmer om sjukvården, distriktsnämnder eller hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein.

I den nya organisationen inrättas även vårdproduktionsberedning som ska samordna Region Skånes egen produktion av vård. Nästa år får Region Skåne en ny organisation. Distriktsnämnderna avskaffas och Hälso- och sjukvårdsnämnden tar över den största delen av ansvaret för sjukvården.

Fyra regionala beredningar ska fånga upp synpunkter från medborgare och föra vidare dem till fullmäktige. För beredningarna har ingen egen beslutsrätt. Det hade distriktsnämnderna och i debatten som föregick beslutet så kritiserade oppositionen de regionala beredningarna för att de saknade det.

Distriktsnämnderna har kunnat besluta och sluta avtal med kommuner. En som oroades för kontinuiteten i dialogen med kommunerna framöver var socialdemokraten Ingrid Lennerwald som var uppe i talarstolen och debatterade flera gånger innan beslutet togs.

– Man slår i sönder väl fungerande verksamheter mellan kommunerna och regionen, säger Ingrid Lennerwald (s), regionråd.