Allmänt vaccin mot pneumokocker dröjer

Möjligheten att mot betalning vaccinera sina barn mot pneumokocker utökas nu till hela Skåne. Tidigare var det bara möjligt i mellersta Skåne. Men en allmän vaccinering dröjer eftersom Region Skåne inväntar Socialstyrelsens rekommendation.

- Hälso- och sjukvården är ju en stor kunskapsorganisation och när man då ska införa nya vaccinationer är det viktigt att man gjort alla överväganden som behövs så att man inte får oönskade effekter av en vaccination, säger Rita Jedlert, som är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Pneumokocker är bakterier som är vanliga hos barn. För det mesta orsaker de inga problem alls men de kan också ge upphov till bland annat blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. För drygt ett år sedan dog två små barn i Helsingborg sedan de drabbats av pneumokockinfektioner.

Skånes fyra barnhälsoöverläkare uppmanar redan idag Region Skåne att införa pneumokockvaccinet i BVCs vaccinationsprogram. Även smittskyddsinstitutet rekommenderar sedan en tid tillbaka att alla småbarn vaccineras mot pneumokocker. Det här är en indikation på att vaccinet kommer att införas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men Region Skåne inväntar som sagt Socialstyrelsens rekommendation.