Antalet avstängda elever fördubblat

Antalet elever som stängts av från Malmös kommunala gymnasieskolor har mer än fördubblats på fem år. Anledningen är oftast att de uppträtt våldsamt eller använt eller sålt droger.

– Ökningen tror jag beror på att vi samlat krafterna. Vi vill skapa en gymnasieskola i Malmö stad som är lugn och där elever och personal kan arbeta, säger Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö.

Hittills i år så har 25 elever stängts av från de kommunala gymnasieskolorna i Malmö.

– På fem har det fördubblats. Men i år är det kanske något färre. Det tolkar jag som att det förebyggande arbetet fungerar, säger Matz Nilsson.

Det är rektorn på skolan som beslutar att en elev ska stängas av under som högst två veckor.  Under den tiden tittar utbildningsförvaltningen på ärendet, dels kollar man att rektorn fattat ett korrekt beslut och dels sätter man in lämpliga stödjande åtgärder för den avstängde eleven.

Av de 25 eleverna som i år har stängts av har 14 utsatt andra på skolan för hot eller våld.