Vallöfte om utbyggnad av barnomsorgen hotas

Om socialdemokraterna fortfarande bestämmer efter valet, och deras löfte om fler anställda inom barnomsorgen genomförs, kommer det i Skåne att behövas anställas omkring 600 personer. Men det blir svårt att hitta folk som vill jobba inom barnomsorgen, för redan nu är det brist på personal med rätt kompetens.
- Ja, det har ju kommit politiska beslut som har påverkat det här redan tidigare, bland annat maxtaxan och att arbetslösa skall kunna ha sina barn på dagis, som har gjort att barnomsorgen har behövt bygga ut, säger Patrik Rosén som är utredare på Länsarbetsnämnden. Sedan tidigare finns det alltså ett stort rekryteringsbehov till barnomsorgen och Socialdemokraterna lovar nu att ytterligare 6 000 personer skall anställas inom barnomsorgen i hela landet om de bestämmer efter valet. Det skulle uppskattningsvis skulle innebära omkring 600 nya tjänster i Skåne. Om förslaget går igenom kommer alltså rekryteringsbehovet att öka dramatiskt de närmaste åren, samtidigt som den senaste antagningen till lärarhögskolan i Malmö visade att intresset för att utbilda sig till förskollärare minskar. Agneta Eriksson, som är socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, med ansvar för skolfrågor, har räknat ut att det i bara i Malmö kommer att behövas 180 extra anställda på grund av det lagda förslaget. Det motsvarar ungefär en anställd på varje förskola. Hon är bekymrad över situationen med det minskande intresset för att jobba inom barnomsorgen. Agneta Eriksson menar att man måste jobba med att höja statusen och tror även att man i Malmö kan komma att höja lönerna för förskolelärare. - Ja, det är väl möjligt. Jag kan inte uttala mig om det exakt. Vi har ju många behov, vi har ju även inom vårdsidan. Det är stora grupper men de traditionella kvinnoyrkena som vi pratar om men de måste på sikt uppvärderas, säger Agneta Eriksson.