Inget musik och danshus i gamla Palladiumbiografen

Det blir med all sannolikhet inget musik och danshus i den gamla Palladiumbiografen i Malmö. Socialdemokraterna i Region Skåne säger definitivt nej till den ekonomiska lösningen.
Meningen var att Musik i Skåne skulle hyra lokalen, men måste då få höjda anslag av regionens kulturnämnd, vilket socialdemokraterna motsätter sig. - Vi har tagit den ställningen. Jag har varit väldigt positiv till att vi skulle kunna genomföra det här med Musik i Skåne och Dansstationen men kan tyvärr inte få stöd för att vi har ekonomisk möjlighet att genomföra detta. Vi har väldigt mycket aktiviteter på det kulturella området i Skåne redan och vi hoppas att vi skall kunna hitta andra lösningar, framför allt för Dansstationen, säger Bodil Nilsson som är andre vice ordförande i Region Skånes kulturnämnd. Meningen var att Dansstationen skulle dela lokalen med Musik i Skånes arrangemang med kammarorkestrar, jazz och andra mindre musikgrupper. Men då krävs att Musik i Skåne får ökade anslag med 3 miljoner om året, något som socialdemokraterna alltså menar att regionen inte har råd med. Flera borgerliga partier i kulturnämnden har tagit ställning för projektet och hade kanske kunnat uppnå majoritet men med tanke på ett eventuellt regimskifte är det tveksamt om Musik i Skåne vågar teckna kontrakt med fastighetsägaren. - Socialdemokraternas motstånd i Region Skåne och malmöpolitikernas ovilja gör ju att det inte är sannolikt att vi tecknar ett kontrakt. Den situation som är idag är för äventyrlig, säger Musik i Skånes ordförande kristdemokraten Aldo Iskra.