Köpingeskolans nior flyttar till gymnasiet

Ledningen för Köpingeskolan i Trelleborg har nu hittat en lösning för en del av de 400 elever som varit husvilla sedan skolan stängdes för två veckor sedan för omfattande mögel- och fuktsanering. Men skolans rektor är kritisk till hanteringen av den uppkomna situationen.

Kommunen får kritik

Redan på måndag kommer skolans niondeklassare att få låna ett par klassrum på Söderslättsgymnasiet. Samtidigt är skolans rektor Ronnie Svanberg, kritisk mot kommunen för att det inte har funnits någon handlingsplan att ta till för att lösa situationen.

- Man måste ha klart för sig vad som krävs om en liknande situation uppstår, så att elever snabbt kan få bra undervisningsmöjligheter,  säger Köpingeskolans rektor Ronnie Svanberg.

Drabbar undervisningen
Det har gjort att rektor och lärare själva har fått ägna mycket tid åt att leta ersättningslokaler vilket har gått ut över undervisningen.

Vill förlänga terminen
Skolan överväger därför att förlänga undervisningen med ett par veckor nästa termin för att eleverna skall få möjlighet att ta igen det de har missat.