Samlad kamp för skånsk polisutbildning

Kampen för en polisutbildning i Skåne fortsätter. På torsdagen åker en delegation från högskolorna i Malmö och Kristianstad till Stockholm för att försöka övertyga regeringens utredare om att en ny polisutbildning placeras i Skåne.

– Vi har den mest avancerade och bredaste formen av polisrelaterade utbildningar och har redan kärnan i en tänkt polisutbildning, säger Magnus Thelaus, prorektor vid högskolan i Kristianstad.

Mycket talar för att Sverige skall få minst en ny polishögskola. Och Region Skåne vill gärna att en sådan utbildning ska placeras i Skåne.

Oense om placering
Var en ny polishögskola i Skåne skulle placeras har man däremot inte kunnat enas om. Både högskolan i Malmö och Kristianstad vill nämligen ha utbildningen. Dessutom kan Lunds universitet tänka sig att vara med på ett hörn genom att erbjuda kurser.

Gemensam uppvaktning
Men nu lägger högskolorna i Malmö och Kristianstad allt krut på att gemensamt övertyga regeringens utredare att rekommendera att en polishögskola skall placeras i Skåne. För i slutändan är det troligt att man kommer ha någon form av samarbete mellan lärosätena.

– Vi är öppna för den möjligheten. Vi har redan skissat på ett samarbete med Lunds universitet och jag ser inga problem med ett samarbete mellan tre skånska lärosätten, säger Magnus Thelaus.