Ystad högsäte för nya småföretagare

Trots att Ystad har drabbats av flera stora tunga fabriksnedläggningar blomstrar näringslivet i staden.

På bara några få år har Exam, Daniscos sockerbruk i Köpingebro och nu senast gummikoncernen Trelleborgs tillverkning av skyddskläder lagt ner sina fabriker i Ystads kommun.

Många nya företag
Men arbetslösheten hålls nere genom ett osedvanligt högt nyföretagande.

– Hittills i år har vi fått 146 nya företag, de flesta inom service- och besöksnäringssektor. Det handlar om konsulter, olika personliga tjänster och ekonomi, berättar Britt Fälth, näringslivsansvarig i Ystads kommun.

Attraktiv boendeort
Ystad placerar sig i topp när det gäller nyföretagande i kommuner utanför storstadsområdena och det finns en god förklaring till det, konstaterar Britt Fälth.

– Vi är en attraktiv boendeort med god service, bra skolor, fantastisk natur och miljö och mycket goda kommunikationer för pendling, säger hon.

Starkt kvinnligt företagande
Även när det gäller kvinnligt nyföretagande hamnar Ystad högt upp, näst bäst i landet.

– Vi har dessutom kommit fram till att de företag som leds av kvinnor i Ystad går ekonomiskt väldigt bra, säger Britt Fälth.