Slopat tolkstöd skapar reaktion

Sverigedemokraterna har lagt ett förslag i Region Skåne om att ta bort tolkstödet inom sjukvården. En motivering till det är att det ska få invandrare att tvingas att lära sig svenska. Men förslaget har upprört de andra partierna.

– Det visar att man inte vill behandla alla människor lika. Det känns som en begynnande åtskillnadspolitik. Det är obehagligt, säger Uno Aldegren (s) styrelseledamot i regionstyrelsen.

I Sverigedemokraternas förslag till den nya budgeten ska tolkar inte vara en självklar rättighet inom vården. Dessutom ska information i största allmänhet inte finnas tillgänglig på andra språk än svenska.