E6:an utbyggnad oroar

En villaägarförening i Trelleborg kräver att E6:an, när den byggs ut, dras norr om Trelleborg istället för som idag genom staden.

– Vi hade helst sett att vägen drogs norr om staden, till gagn för oss som bor här, men även för andra i och med anknytningen till friluftsområdet, säger Lars Möller, sekreterare i Stavstensvägens villaförening.

Planer finns där en del av vägen är med.

– Vi har sagt att vi ska börja med vägbygget från Vellinge fram till den rondell som är planerad i Maglarp strax utanför Trelleborg. Sedan tittar vi på olika vägar in till Trelleborg. Vi förespråkar en ringvägslösning runt Trelleborg, så att man slipper tung trafik in i staden, säger Ulf Bingsgård (m) blivande kommunalråd.