Internetsprithandel stoppas

Sverige bör även i fortsättningen ska ha rätt att förbjuda svenskar att köpa alkohol via internet. Det sa EG-domstolens generaladvokat på torsdagen.

– Man vet inte säkert förrän EG-domstolen sagt sitt. Men annars måste kunden själv ta med den sprit han handlar, säger Sven-Erik Alhem, överåklagare i Malmö och tidigare expert i statliga alkoholinförselutredningen.

Den sprit som köpts via internet och som beslagtagits av tullen kommer att stanna hos tullen tills dess att EG-domstolen fattat det slutgiltiga beslutet. Sven-Erik Alhem betonar att EG-domstolen inte är bunden av generaladvokatens yttrande, men menar samtidigt att hans yttrande har betydelse.