Sjukhusens underskott ökar

De skånska sjukhusens underskott ökar, trots att de har fått order om att spara. Det visar första halvårets resultatet för Region Skåne.
När Region Skåne i våras beslöt sig för att öka budgetunderskottet och ge sjukvården ytterligare över 1 miljard kronor, så var budskapet från regionledningen klart. Nu fick verksamheterna klara sig, några ytterligare överskidande av budget accepterades inte. När sjukhusens prognoser trots detta pekade på att vården skulle kosta över 200 miljoner kronor till, fick sjukhusen order om att spara. Fördubbling i Ystad Men vid halvårsskiftet var det bara i Lund man sparat en del. De åtta andra sjukhusen har samma eller större underskott. I Kristianstad och Ystad har underskotten fördubblats. I sydvästra Skåne ska sjukhusen i Trelleborg egentligen spara 18,5 miljoner, och universitetssjukhuset MAS 30 miljoner. Prioriteringsberedning Det finns en särskild prioriteringsberedning som suttit under hela mandatperioden där man diskuterar förslag till besparingar. Miljöpartisten Anders Åkesson är en av ledamöterna. - Man har kommit fram till ett förslag att man ville spara två miljoner kronor på yrkesinriktad rehabilitering i Lund, det är väl det mest konkreta förslaget som har lagts under den här tiden. Och två miljoner är ju ingenting. Det har inte hänt någonting i prioriteringsberedning, det har inte landat i några konkreta bra förslag. Och det beror inte minst på bristen på politiskt mod. 400 miljoner sämre För Region Skåne i stort pekar är den preliminära prognosen på det underskott på 1 750 miljoner. Det är en liten förbättring med 50 miljoner. Men det beror på ökade statsbidrag enligt regionens controller Åke Andersson. Och det är dessutom 400 miljoner sämre än den underbalanserade budget som togs i våras.