Malmö hoppas få polisutbildning

Malmö högskola vill ha den nya polishögskolan som regeringen planerar att starta våren 2008, och på torsdagskvällen fanns därför fem representanter på plats i Stockholm för att argumentera för varför just Malmö är bäst lämpad.

Enligt Claes Mether, utredare på hälsa och samhälle vid Malmö högskola, gick mötet bra, trots att Malmö var sist ut av alla intresserade.

– Jag hade nog väntat mig en trött och håglös grupp efter så många sittningar men inget sådant var det – tvärtom, berättar han.

Utredarna ställde många frågor om varför Malmö ska ha nästa polishögskola.

– Malmö högskola har ju lyckats väldigt bra när det gäller att bredda rekryteringen, och vi vill att de som rekryteras till en polisutbildning också ska svara mot befolkningen vad det gäller etnisk bakgrund och naturligtvis kön, säger Claes Mether.

Besked om vem som får polishögskolan kommer antagligen till sommaren.