Skånska pappor sämst i landet på pappaledighet

Skånska pappor är sämst i landet på att ta ut sin pappaledighet, det visar en undersökning som TCO presenterade idag.
Karin Morild på TCO, som varit med och utrett menar att pappornas ointresse för att ta ut föräldraledighet får negativa följder för jämställdheten. - Mycket av bristen på jämställdhet grundläggs när man tar ut föräldraledigheten. I ett förhållande där mamman tar ut det mesta av ledigheten ser man sen att hon får mindre möjligheter på jobbet, missar löneutveckling osv, till skillnad om man har delat lika. Höj ersättningsnivån För att få fler pappor att ta ut mer föräldraledighet, vill TCO att taket i föräldraförsäkringen ska höjas så att ersättningsnivån blir 90 % av den sjukpenninggrundade inkomsten. Vill vända trenden Men eftersom föräldraförsäkringen bygger på att mamman och pappan i grunden får lika många föräldralediga dagar att ta ut, men att pappans dagar ofta överförs till mamman - så föreslår TCO att de dagar som överförs på detta sätt inte ska omfattas av den höjda ersättningsnivån. På så sätt hoppas man på att kunna vända trenden. Inte bara ekonomi Men enligt Per-Ove Källgren på TCO i Malmö, är det inte bara ekonomiska avgöranden, som bidrar till att så få pappor tar ut sin föräldraledighet. - Man skulle kunna driva den här jämställdheten längre om man som enskild pappa vet om vad lagen egentligen vill. Jag är ganska övertygad om att många inte använder sig utav den i den utsträckning som man skulle kunna göra.