Triggerpunktskirurgi kan bli verklighet i Lund

Socialstyrelsen utreder nu om det finns ett behov av svenska studier av så kallad triggerpunktskirurgi. Läkare på neurokirurgen på Universitetssjukhuset i Lund hoppas i framtiden få operera patienter med pisksnärtskador med den kontroversiella metoden.

Redan nu pågår en studie där tio skånska patienter skickats till USA för att genomgå så kallad triggerpunktskirurgi. De här patienterna studeras efteråt i Lund.

- Men det finns ingen bra vetenskap på det här i Sverige och efterfrågan finns. Vi hade behövt få ett svar på om det går att hjälpa de här patienterna med den relativt enkla metoden, säger Hans Säveland som är neurokirurg i Lund.

Just nu håller Socialstyrelsen på att bedöma om det finns ett behov av att göra svenska undersökningar av triggerpunktskirurgi. Om svaret blir ja hoppas läkare Hans Säveland att ett antal operationer kommer att genomföras i Sverige av svenska läkare, gärna på neurokirurgen i Lund.

Men för vissa läkare är triggerpunktskirurgi kontroversiellt. Metoden går ut på att läkaren skär upp patienten där den har ont och avlägsnar delar av nerver där patienten upplever smärta.

I mitten av februari ska Socialstyrelsen redovisa vad de kommit fram till. Om regeringen anser att svenska studier bör genomföras hoppas Hans Säveland att de skulle kunna komma igång till hösten 2007 med operationer på utvalda patienter.

- Det är viktigt för Sverige och Region Skåne att visa att man hänger med och tar sig an uppgifter som ibland kan verka lite kontroversiella, säger Hans Säveland.