Barsebäcksledningar stör bostadsplaner

Kävlinge kommuns planer på att bygga bostäder på marken, där det nedlagda Barsebäcksverket står idag, är hotade. Kraftbolaget Vattenfall utreder nämligen möjligheterna att använda elledningarna vid verket för att leda el från den planerade vindkraftsparken Kriegers Flak söder om Skåne.

– En del av våra tankar för området är att ledningarna och ställverket tas bort. Det är så stora säkerhetsavstånd till sådana ledningar att det omöjliggör ett bostadsbyggande i praktiken, säger Pia Almström (m), kommunalråd i Kävlinge.

Vattenfall utreder alltså nu möjligheterna att dra nytta av de elledningar som redan finns vid Barsebäck. Det handlar inte om att ansluta den nu planerade delen av vindkraftsparken Kriegers Flak till Barsebäcksledningarna, där är tanken att elen ska anslutas i Trelleborg och Arrie.

Det är däremot för att ha en beredskap för om utbyggnaden av vindkraftsparken utökas till hela Kriegers Flak, som Barsebäck utreds som ett alternativ. Men Vattenfall, tror inte att ledningarna påverkar bostadsplanerna.

– Vi går in med en markkabel som behöver en bredd på fem till tio meter. Och vi går naturligtvis in där det inte medför konflikter, säger Göran Loman, projektledare på Vattenfall.