Svart låda visar inga problem

En preliminär analys av den så kallade svarta lådan från det privatflygplan som störtade i Östersjön utanför Trelleborg i mitten av oktober är nu klar. Men inte heller den svarta lådan ger några svar på varför flygplanet kraschade.

– Det är fortfarande preliminärt. Men de avläsningar som gjorts tyder inte på några problem med motor eller med övriga komponenter, säger Stefan Christensen, operativ utredningschef på Statens haverikommission.

Orsaken till att det lilla sportplanet snabbt tappade höjd och kraschade i havet med tre personer ombord är alltså fortfarande oklart. Analysen av den svarta lådan kommer att kontrolleras ytterligare en gång, men Stefan Christensen är relativt säker på att de uppgifter man nu fått är korrekta.

Förutom den svarta lådan har man tillsammans med den Österrikiska haverikommisionen, som formellt leder utredningen, dessutom undersökt de vrakdelar som man lyckats bärga. Men inte heller den undersökningen har hittills kunnat ge något svar på varför planet störtade.