Tina Nordström prisad igen

Kocken Tina Nordström från Helsingborg tilldelades på tordsdagen Livsmedelsakademins stora stipendium.
Stipendiet som är på 50 000 kronor delas ut till den person som gjort betydelsefulla insatser för att bidra till utvecklingen av Skåne som ett framtidsinriktat livsmedelscentrum i Europa. Tina Nordström har enligt motiveringen, "på sitt enkla och charmfulla sätt, blivit symbolen för den svenska matglädjen. Tina har lyft intresset för mat och matlagning till en ny nivå av engagemang i planering och uppföljning både vid matbordet och i butiken. Tinas tips och idéer tyder på en stark breddning av matkunskaperna och visar vägen för ett genombrott av moderna mattraditioner och råvaror".