Hemlösas hus kämpar för nattverksamet

Framtiden för hemlösas hus i Helsingborg är oviss. Kommunen har fortfarande inte beviljat något stöd för att driva vidare nattverksamheten. Det kan innebära att föreningen Frihamnen som driver Hemlösas hus måste säga upp personal.

– Framtiden för mig är osäker eftersom vi inte vet om vi får förlängt. Då får jag söka nytt jobb, säger vice föreståndare Gunilla Malm.

Kommunen har preliminärt sagt att man kommer betala för att ha nattöppet på Hemlösas hus, men bara i sex månader. Anledningen är att det skulle förekomma både knark och våld där och att verksamheten därför skall utvärderas.

Björn Anderberg är ordförande i föreningen Frihamnen som driver hemlösas hus. Han säger att det inte är sant.

– Den kritiken är orättfärdig. Det har gjorts tre utvärderingar under senare år som alla pekar i motsatt riktning mot den kritik som socialförvaltningen har presenterat, säger Björn Anderberg.

Det är tredje gången nattverksamheten på Hemlösas hus räddas genom ett korttidsavtal. Och nu är måttet rågat, menar Björn Anderberg. Han tänker inte acceptera ytterligare ett avtal som bara gäller några månader.

– Någon gång måste vi sätta ner foten och kräva ett flerårigt avtal, säger han.