Stor ökning av godstrafiken i Skåne

Godstransporterna med lastbil genom Skåne har ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en kartläggning som bland annat Vägverket gjort. Av de runt en och en halv miljon transporter som varje år kommer in i Sverige, så går cirka tre fjärdedelar genom Skåne och Blekinge.

Kartläggningen har gjorts under slutet av förra året och början av i år, och det är tydligt att lastbilstrafiken genom Skåne och Blekinge ökat kraftigt.’

Den ökade godstrafiken ställer naturligtvis krav på vägarna. Vägverket vill att lastbilarna väljer de större Europavägarna i första hand, men enligt rapporten väljer en del chaufförer av olika anledningar att köra mindre vägar.

Till exempel tar en för stor andel lastbilar, som kommer från södra Skåne, fortfarande väg 118 via Åhus och Rinkaby istället för att fortsätta väg 19 upp till E22.

Lars Örnfeldt, som är ställföreträdande vägdirektör på Vägverket region Skåne, säger att rapporten om godstrafiken ska användas för att få den nya regeringen att få upp ögonen för behoven av investeringar i vägarna i Skåne.

Kartläggningen av lastbilstrafiken visar också att så stor andel som 85 procent av lastbilarna som kommer in i Skåne körs av utländska förare med utlandsregistrerade bilar.

Enligt rapporten är det inget som tyder på att godstransporterna kommer att minska. Tvärtom talar allt för att godstransporterna bara blir fler de kommande åren.