Positivt överskott i Malmöekonomin

Malmö stads ekonomi beräknas att gå med 613 miljoner kronor plus under 2006. Det kom fram vid kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen.

Orsakerna till överskottet är bland annat ökad sysselsättning och minskade kostnader för ekonomisk hjälp.