Carema i Lomma anmäls till länsstyrelsen

Lomma kommun anmäler nu det privata vårdföretaget Carema till länsstyrelsen. Kommunen är missnöjd med hur Carema har skött äldrevården i Lomma och vill nu att  de påstådda missförhållandena reds ut.

– Efter att igår ha tagit del av avvikelser hos vår vårdgivare Carema, som socialförvaltningen inte tidigare har tagit del av, så har jag kommit fram till att det har inträffat för mycket inom Carema för att jag inte skulle agera, säger Gull-Britt Melvanius, socialchef i Lomma.

Det var den 10 januari i år som det privata vårdföretaget Carema tog över driften av delar av äldreomsorgen i Lomma kommun. Nästan redan från start kom kritik mot hur företaget skötte sitt uppdrag. Bland annat har personaltätheten varit alldeles för låg.

Avvikelsrapporter om missförhållanden har aldrig lämnats in. Personalen, som varit stressad på grund av att man varit så få, har inte hunnit med att ta hand om de gamla. 

Nu vill Gull-Britt Melvanius att länsstyrelsen ska titta närmare på det här.

– Carema är en god vårdleverantör, men något har gått fel i Lomma. Det har gått alldeles för lång tid innan Carema uppmärksammat den ohållbara situationen för både personal och vårdtagare, säger Gull-Britt Melvanius socialchef i Lomma kommun.