Alltfler lastbilar på Skånes småvägar

Lastbilstransporterna i Skåne har ökat kraftigt de senaste åren. Trots att Vägverket vill annorlunda så är det många chaufförer som väljer de mindre skånska vägarna.

Den ökade trafiken märks till exempel Rinkaby på väg 118 mellan Kristianstad och Åhus. Men det är inte alla i Rinkaby som tycker att lastbilstrafiken har ökat de senaste åren. De som inte gör det beskriver sig som ganska luttrade. Många beskriver det som ett bullerproblem under framför allt morgonen och hoppas att planen på att flytta väg 118 ut ur byn någon gång ska bli verklighet.