Lastbilstrafiken fördubblad

Antalet lastbilstransporter genom Skåne har i det närmaste fördubblats de senaste tio åren. Störst är ökningen på E6:an. Det visar en utredning som Vägverket har gjort.

– Det har gått bra för Sverige ett antal år, det innebär ökade transporter. Handeln österut mot Östeuropa och färjetransporterna har också ökat. Utredningen har tittat på utrikes transporter via hamnarna och Öresundbron, säger Lars Örnfeldt, ställföreträdande vägdirektör på Vägverket i Skåne.