Byggprotester gav ingen verkan

Trots protestlistor med över 1 500 namn gav byggnadsnämnden i Lund på onsdagskvällen klartecken till byggandet av ett nytt bostadsområde vid S:t Lars parken i södra Lund.

– Det är inga nya argument, det är ganska väl känt vad en del av dem som bor på Klostergården tycker. Vi har funderat på deras argument och gjort vissa avvägningar men vi tycker inte att det är orimligt att man bygger fyra våningar här och vi kan inte tillmötesgå alla, säger Gunnar Jönson, (s), ordförande i byggnadsnämnden i Lund.

Fyravåningshus
Barn- och ungdomspsykiatrins byggnader vid S:t Lars parken ersätts av fyravåningshus. Åtminstone om de planer som byggnadsnämnden på onsdagen gav klartecken till blir verklighet.

Ny stadsdel
Planen gäller en ny stadsdel med runt 200 bostäder. 1 500 proteströster hjälpte inte, men Gunnar Stensson som företräder byalaget i Klostergården, har inte tappat modet. Det finns fler vägar att gå menar han.

– De närmast boende som blir svårast berörda av det här funderar på att överklaga om kommunen får igenom sin plan, då tvingas kommunen vänta till överklagan är behandlad och går överklagandet igenom måste kommunen ändra sin plan, säger Gunnar Stensson.