Halvvägshus hjälper interner på traven

En ny typ av boendeform ska hjälpa personer som avtjänar långa fängelsestraff att återanpassa sig i samhället. Malmö är en av tre svenska städer som till sommaren får ett så kallat halvvägshus.

– Tanken är inte att det skall vara för dem som har en egen bostad och har klarat sitt sociala liv utan för dem som behöver hjälp att strukturera sin vardag, säger Catharina Lilja, kriminalvårdsinspektör på Kirsebergsanstalten i Malmö.

Förberedande hjälp
I små enkla steg ska de intagna förberedas för livet utanför murarna. Det nya halvvägshuset kommer att ligga i den gamla direktörsvillan, ett stenkast från Kirsebergssanstalten.

Stora förväntningar
Det kommer vara strikta regler för hur och när de intagna får lämna halvvägshuset. Personal från kriminalvården kommer också att finnas i huset dygnet runt. Och på Kriminalvården har man stora förväntningar på den nya satsningen.

– Jag tycker det känns oerhört positivt. Det handlar inte om förvar utan nu ska vi arbeta med de intagna, säger Catharina Lilja.

KRIS gillar satsningen
Björne Bergmark är ordförande i KRIS Malmö, Kriminellas Revansch i Samhället. Och han är positiv till satsningen på halvvägshus. För steget är långt mellan livet i fängelset och det livet man förväntas leva efter avtjänat straff.

– Att sitta som intern med ett långt fängelsestraff och sedan komma ut i samhället är nästan en kulturchock, från att vara i en väldigt skyddad verkstad till att komma ut i djungeln, säger han.