Arbetskraftbrist stoppade sanering

Brist på byggnadsarbetare har gjort att Köpingeskolan i Trelleborg inte kunnat saneras som planerat. Skolans gamla väggkonstruktion avger dålig luft och elever har klagat irriterande ögon och näsa och eleverna är nu i tillfälliga lokaler på andra platser.

Det är bristen på arbetare har gjort att man inte kunde genomföra bygget som planerat i somras.

– Vi har en överhettad arbetsmarknad som gjorde att man inte kunde få arbetskraft. Det saknades murare, säger Gertie Lindberg, förvaltarchef på fastighetskontoret.

Gertie Lindberg säger också att arbetena kommer igång tidigast i februari.