Slut på gratisparkering

För att komma tillrätta med den dåliga luften i Malmö och Helsingborg, så föreslår nu länsstyrelsen som en åtgärd att gratisparkeringen för anställda vid stat, kommun och landsting tas bort.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett program för att luften i städerna ska förbättras.

– Det kan säkert väcka reaktioner hos dem som har gratis arbetsplatsparkering. Nu vet vi inte hur många det är bland anställda hos stat, kommun och landsting. Det allra bästa vore om även privata arbetsgivare tog efter. Men de kan tyvärr inte omfattas av et åtgärdsprogram, säger Anna Bokenstrand, miljöhandläggare på länstyrelsen i Skåne.