Lyckad elevdemokrati i Dalby

Nyvångskolan i Dalby firar 20 år av elevdemokrati. Kjell Persson var slöjdläraren som startade det som idag kanske tas för givet, att eleverna själva ska kunna påverka sin arbetsmiljö.

– Relationen mellan lärare och elever har blivit en hel annan. Vi jobbar numera tillsammans. Och de har lärt sig för livet vad demokrati är, säger Kjell Persson.

I mitten av 1980-talet var det tufft på Nyvångskolan. Saker slogs sönder och elever bråkade. Tanken om att låta eleverna få större inflytande och ansvar väcktes. 20 år har det hänt en hel del på skolan. Nu är eleverna med och bestämmer i mycket av det som händer på skolan, allt från lunchmeny till jämställdhet.