Lund vill ha fler barn i varje förskolegrupp

Lunds unika maxgräns för hur många barn det får vara i varje förskolegrupp kan vara på väg att höjas.

Istället för att möta babyboomen genom att bygga fler förskolor, vill man spara pengar genom att utöka grupperna med två barn per grupp.

Förskolepersonal ser inte positivt på förslaget att förändra den för Sverige unika maxgränsen i Lund.

– Tar man in för mycket barn blir det bara barnpassning. Vi kan inte garantera säkerheten eller bedriva någon verksamhet, om vi har för mycket barn, säger Annika Lundgren som är förskolelärare på Hallonbacken i Södra Sandby.

Annika Lundgren menar att Hallonbacken idag har maxat sin gräns för antalet barn. Fler skulle äventyra det pedagogiska arbetet och öka belastningen för personalen.

Lunds unika maxgräns infördes för några år sedan. Taket ligger på 16 barn per grupp, men det förslag som ska diskuteras i centrala skolnämnden i mitten av december innebär i genomsnitt två barn till i varje grupp. På så sätt slipper man bygga ut barnomsorgen, vilket skulle kosta 90 miljoner kronor.

Folkpartisten och kommunalrådet Tove Klette, som ska ha hand om skolfrågor efter årsskiftet, var med om att införda maxgränsen för några år sedan. Hon säger att anslagen är på väg att ta slut och det finns egentligen få alternativ utan pengar.

– Vi får så klart ta och analysera detta, men jag tror att vi kan vara övertygade om att det kommer att vara en fortsatt god kvalitet på barnomsorgen i Lund, säger hon.