Bra betyg för kulturen i Helsingborg

Helsingborgarna är nöjda med kulturutbudet i staden. En stor majoritet tycker att kulturlivet är mycket eller ganska bra, visar en ny undersökning gjord av kommunen.

När Helsingborgarna får frågan om vad som är kultur för dem är svaren blandade:

– Då säger jag Dunkers.
– Ja, teatern.
– Jag saknar inget och är nöjd som det är.

De flesta förknippar kulturen med de tre husen vid havet: Dunkers, stadsteatern och konserthuset. Därefter följer Sofiero och Fredriksdal.

Det är kulturnämnden som har gjort en undersökning av vad folk tycker om kulturlivet och vad som kan bli bättre. Nio av tio tyckte att utbudet var mycket eller ganska bra. Det enda negativa var ungdomskulturen.

– Jag tror att vi kan bli mycket bättre på att informera om de barn- och ungdomsverksamheter som finns inom våra kulturinstitutioner, säger Tommy Esbjörnsson, kommunikatör på kulturförvaltningen i Helsingborg.