Mindre vård för mer pengar

Trots att kostnaderna för Region Skåne har ökat rejält i år så har det inte lett till mer vård. Den producerade vården har tvärtom minskar. Det visar en analys som P4 Radio Malmöhus har gjort utifrån sjukvårdens uppföljningsrapporter.
I år var det meningen att det skulle bli lika mycket sjukvård för lite högre kostnad. Men så har det inte blivit. Produktionen har istället sjunkit något och kostnaderna ökar mer än tänkt. I år räknar primärvården och sjukhusen i Skåne med att kostnaderna för verksamheten ska öka med i genomsnitt åtta procent. Antalet anställda har ökat med fem procent. Vid halvårsskiftet hade antalet läkarbesök i primärvården och på sjukhusen i Skåne minskat med sex procent. Det är särskilt på Region Skånes vårdcentraler som färre patienter har fått komma till läkare. Men även sjukvården har svårt att klara förra årets produktion. Antalet utskrivna patienter har till exempel minskat med en procent.