Region Skåne planerar för stora pensionsavgångar

Omkring 1 800 anställda i Region Skåne kommer att gå i pension under nästa mandatperiod, enligt beräkningar som Landstingsförbundet har gjort.
Redan i dag är det svårt att rekrytera undersköterskor och läkare och Region Skåne måste nu ta fram strategier för hur man skall kunna locka fler att arbeta på vårdcentraler och sjukhus i regionen. Medelåldern bland de anställda i Region Skåne är strax under 50 år. Totalt arbetar drygt 31 000 personer i länet och en femtedel av dem kommer gå i pension inom en åttaårsperiod. - Vi har arbetat med att ta fram prognoser för hur det ser ut och håller på att ta fram olika handlingsplaner. Men redan nu har vi utökat sjuksköterskeutbildningarna både på grundutbildningen och på specialistutbildningen. Vi har även satt igång ett projekt som skall ta till vara på de invandrare med vårdutbildning som behöver komplettera sin utländska utbildning för att få en svensk legitimation, säger Georg Krantz som är kompetensutvecklare inom Region Skåne.