Köpenhamns förskolor rustar inför EU-toppmöten

Inte bara polisen, politikerna och den danska statsförvaltningen har en minutiös planering för vad som ska hända under EU:s stora toppmöten i Danmark i höst. Även Köpenhamns förskolor förbereder sig.
Ett brev med noggranna instruktioner om det skulle uppstå bråk på gatorna under de stora EU-toppmötena i höst skickas nu ut till alla den danska huvudstadens drygt 700 barnomsorgsinstitutioner, enligt gratistidningen Urban. Beredskapen ska gälla under runt 20 dagar när risken för oroligheter enligt polisen är som störst. De första av de dagarna infaller i mitten av nästa månad. Enligt instruktionerna skall bland annat personalen undvika att lämna förskolan om den ligger i närheten av en större demonstration och förskolorna ombeds även att inte göra utflykter till platser där det kan bli oroligt. Personalen skall också stanna på förskolan om avspärrningar hindrar föräldrar från att hämta sina barn.