Malmö utmärkande för ökad detaljhandel

Detaljhandeln fortsatte under förra året att öka mer i västra Skåne i övriga landet. Men utvecklingen går inte så snabbt som handeln hade räknat med. Det framgår av en rapport från Handelns utredningsinstitut.
Förnyelse av utbudet och presentationen är några av de viktigaste skälen till att omsättningen stiger. - Det händer väldigt mycket inom detaljhandeln. Det händer mycket i de anläggningar som redan finns, man bygger om och man bygger ut. Det växer också upp helt nya anläggningar som Nova i Lund till exempel och det är fler på gång, säger nationalekonomen Carl Eckerdal som gjort utredningen. Förra året ökade detaljvaruhandeln i västra Skåne med 5,8 procent jämfört med föregående år. I övriga landet var motsvarande siffra 3,9 procent. Framförallt var det stora köpcenter som gick starkt framåt. Men även i vissa stadskärnor ökade butikers omsättning. Av de undersökta städerna i de sex kommunerna var det Malmös cityhandel som ökade mest. Där ökade handeln med 4 procent. Att det gått bra för Malmö tror Carl Eckerdal är frukten av stadsmiljöförbättringar. - Staden Malmö har blivit mycket trevligare att besöka för en shoppare. Gatubilden har blivit uppstramad och kommunen satsar på utsmyckning i citykärnan. Det här faller ju över positivt på butikshandeln, säger Carl Eckerdal.