Ljudmätningar i Skurup

Miljöorganisationen Greenpeace har idag gjort ljudmätningar i Skurups kommun, som ett steg inför folkomröstningen om bygget av en vindkraftpark.
Målet är att visa de som bor där att ljudnivån i kommunen ofta överstiger de 35 decibel som vindkraftverken beräknas avge. Till exempel mätte man upp 80 decibel på ett café i centrala Skurup. Resultatet av undersökningen visas för allmänheten på fredag i en egenproducerad film.