(c) sämst på information på andra språk

Centerpartiet är det parti som är sämst på att ge information på andra språk än svenska, det visar en undersökning som Sverige Radio har gjort.
Folkpartiet har information på sex olika språk och resten av riksdagspartierna har information på mellan 12 och 14 olika språk. Centerparitet bara på fyra. Trots att Landskrona är en invandrartät stad, har inte centern där haft några planer på att ta fram eget lokalt material, säger Rose-Marie Linde, förstanamn på centerns lista i Landskrona. - Nej, vi har inte resurser till det helt enkelt. Förlorar partistöd När man åker ur fullmäktige förlorar man också det kommunala partistödet och att ta fram eget lokalt material på flera språk kräver för stora resurser menar man. Centerpartiet åkte ut ur kommunfullmäktige i Malmö, Helsingborg och Landskrona vid förra valet. Tre städer som det finns en hel del personer med invandrarbakgrund i. Ska bli bättre Centerpartiet är det parti som har minst antal personer med invandrarbakgrund på sina valsedlar och alltså sämst på att informera på främmande språk. Men Kaj Wiktorin, centnerpartiets starke man i Malmö, lovar att det kommer att bli bättre i Malmö. - I de invandrartäta områdena kommer så kommer informationsmaterial att översättas till de vanligaste invandrarspråken.