Förhandlingar med barnmorskor fortsätter

Samtalen mellan sjukhusledningen på Universitetssjukhuset i Lund och barnmorskorna fortsätter och kommer troligen att fortsätta även under nästa vecka.
Det står nu klart att fem av de totalt 25 barnmorskor som sagt upp sig har dragit tillbaka sina uppsägningar. Tiden för att dra tillbaka uppsägningarna gick ut på onsdagen men nu har alltså parterna i stället återupptagit samtalen. Det är de låga lönerna som ligger bakom barnmorskornas missnöje.