Misstroende mot chef för brandmän

160 av omkring 200 anställda inom Räddningstjänsten Syd har skrivit på en misstroendeförklaring mot en av sina chefer.

Brandmännen har redan tidigare påtalat att förtroendet för den aktuelle chefen är lågt, men nu har stämningen blivit så dålig att de tvingats lämna in en skrivelse.

– Vi upplever att stämningen och trivseln och allting har blivit betydligt sämre, säger Jonas Jönsson som är en av de brandmän som står bakom skrivelsen.

I misstroendeförklaringen skriver de anställda bland annat under på att chefen är dålig på att kommunicera och har en bristande förmåga att hantera konflikter. De begär att chefen ska fråntas sin befattning.

– Vi har fått signaler om att man är missnöjd med vissa saker i organisationen, men inte att det skulle vara i en sån här omfattning. Det här överraskade oss, säger Charlotte Sjövall.

Efter storhelgerna ska arbetsgivaren och de anställda diskutera försöka nå en lösning på problemet. Skulle man inte komma överens kan Brandmännens riksförbund tänka sig att gå in i konflikten.

– I sådana fall kommer vi att sätta oss vid förhandlingsbordet och försöka lösa det där i första hand. Om det inte fungerar har vi de vanliga stridsåtgärderna, som alla fackförbund har, säger Peter Berg som är förbundsordförande i Brandmännens riksförbund.