Danielsson ska utreda polisutbildningen

Skånes länspolismästare Anders Danielsson har fått i uppdrag av regeringen att utreda polisutbildningen.

Han ska utreda både formen och innehållet i utbildningen. I uppdraget ingår också att granska antagning och rekrytering till polisutbildningen.

– Jag är väldigt intresserad av de här frågorna och jag tycker att de är oerhört viktiga för framtiden, säger Anders Danielsson.

Anders Danielsson har varit chef för Skånepolisen i snart fyra år och har även tidigare medverkat som expert i flera statliga utredningar.