Många nöjda med vården i sydväst

Under det senaste året har sjukvården i sydvästra Skåne blivit bättre. Det visar resultatet av en enkät som över 10 000 patienter fyllt i.
Patienterna fick svara på frågor vad de tycker om sjukvården och generellt var 90 procent nöjda med den vård de fått. Förra året var den siffran 85 procent. Mest nöjda är patienterna med Trelleborgs lasarett. - Det är kanske det lilla sjuhusets styrka, säger Britt Marie Ernstsson, som sammanställt enkäten. Minst nöjda är patienterna med primärvården. Det är främst tillgängligheten, som de som fyllt i enkäten, är missnöjda med. - Det krävs ett bättre telefonsystem. Det skapar trygghet att bara få prata med någon, som det är idag är det många gånger svårt att komma fram. Något måste också göras åt de långa väntetider, säger Catharina Blixen-Fineche (m), som är ordförande i beställarnämden i sydvästra Skåne.