Miljöpartist vill stoppa Öresundsverket

Genom att stoppa elleverantören Eon:s bygge av Öresundsverket i Malmö kan Sverige klara EU:s miljömål. Det säger riksdagsledamoten och miljöpartisten Karin Svensson Smith från Lund, som idag uppmanar näringsminister Maud Olofsson att se över det planerade verket.

– Man borde ha en regional planering som utgår ifrån förnybara bränslen och besparingar i stället för att investera i mer fossilbränslen, säger Karin Svensson Smith.

Det var i slutet av november som EU-kommissionen beslutade att underkänna den svenska fördelningsplanen för utsläppsrätter gällande åren 2008 till 2012. Kommissionen minskade också den kvot utsläppsrättigheter Sverige tilldelats. 

Enligt Karin Svensson Smith kommer Öresundsverket att öka Sveriges utsläpp av koldioxid med cirka 1,4 miljoner ton. Om regeringen inte tilldelar Eon några utsläppsrättigheter kommer Öresundsverket inte att byggas. En smidig lösning för att rädda de svenska klimatmålen resonerar Karin Svensson Smith.

Men att Öresundsverket skulle vara ett miljöhot ställer inte Eon upp på. Håkan Buskhe som är ansvarig för Eon Sveriges elproduktion menar att det högeffektiva verket i stället kommer att minska koldioxidutsläppen med 1 000 000 ton.