Framgång för studieverkstaden

Studieverkstaden vid Kroksbäcksskolan i Malmö har blivit en framgång.
Den startades för att hjälpa elever som haft svårt att få godkänt i kärnämnena matte, engelska och svenska. Enligt en rapport till stadsdelsfullmäktige har nästan 70 procent av de elever som går till studieverkstaden förbättrat sina studieresultat. Även andelen elever med fullständiga betyg ökar.