Tomelilla betalar inte för kvinnojour

Under 2006 har minst åtta kvinnor från Tomelilla kommun sökt hjälp hos brottsoffer och kvinnojouren i Ystad och det utan att Tomelilla betalt för det.

Enligt moderaten och familjeutskottets ordförande i Tomelilla, Mia Böcker, så har helt enkelt frågan trillat mellan stolarna.

– Vi kommer hädanefter att betala till Ystad, säger Mia Böcker. Hon menar att frågan kommit i kläm när utredaren som skulle utreda ärendet har slutat och det är en ny person på tjänsten.

Brottsoffer och kvinnojouren är en ideell verksamhet som drivs med hjälp av bland annat bidrag från kommuner. Vid kommunöverskridande samarbete som detta är det vanligt att kommunen som nyttjar tjänsterna också är med och ger bidrag. Men så har alltså inte skett i detta fall.