Låg syrehalt i Öresund

Syrehalten i bland annat Öresund är nu så låg att både fisk och bottendjur har dött, det alarmerande beskedet kom idag från Danmarks Miljöundersögelser.
Att syrebristen är så kraftig i år beror enligt rapporten på att ovanligt mycket av åkrarnas gödningsämnen runnit ut i vattnen i vintras. En lång och varm sommar har sedan gynnat växtligheten i haven. Kraftiga höstvindar från väst är vad som krävs för att röra om i vattnen och höja syrehalterna.