Kritik mot Malmöläkare

En Malmöläkare, som råkade sticka hål på en stor pulsåder med ett operationsinstrument under en operation, har anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att inte ha avbrutit en operation.
Socialstyrelsen hävdar i anmälan att det är sannolikt att läkaren inte hade riktigt kontroll över operationsinstrumentet och bedömer skadan som mycket allvarlig. Enligt Socialstyrelsen var oaktsamhet varken ursäktlig eller ringa, man anser att läkaren bör få en disciplinpåföljd.